Dalby G&IF
Forside
Motionscenter
Gymnastik
Badminton
Håndbold
Fodbold
Løbeafdeling
Petanque
Cafeteria
Billedgalleri
Badminton NYT
Billeder
Indmeldelsesblanket (baneleje)
Kontaktpersoner, badminton
Træner søges
Badminton NYT
Dalby badmintonklub sæson 2016 – 2017

30/11-16 

Hent denne som PDF fil -->  FIL


På grund af skolereformen, er klubbens ungdomsmedlemmer, gået fra ca. 40
medlemmer til 11 medlemmer, derfor har klubben indgået en aftale med Bavne
skolen lige før sommerferien, om at undervise skolens elever i badminton, dette
kom til at berøre 3 og 4 klasserne.

Der blev også aftalt med SFO’, at de elever der havde lyst til badminton kunne
komme over i hallen og lære at spille badminton.

Søren Østergård, Ungdomsforsker fra CUR, har været med inde over.

Da der er forbundet nogle omkostninger med at udføre forløbne, har kommunen
bevilliget et beløb til at afhjælpe udgifterne.

For at dette kunne blive til noget, måtte klubben ud og leje trænere til at
undervise eleverne, da tidspunktet i undervisningen ligger i skoletiden, og vores
egne trænere kunne ikke få fri for deres respektive arbejde, undertegnede er også
tilstede.

Vi startede undervisningen for to 3 klasser med i alt 44 elever om tirsdagen med
start i uge 32, i uge 40 afholdt vi en skoleturnering hvor de to klasser kæmpede
mod hinanden, og alle fik et diplom fra DGI.

I uge 43 om tirsdagen startede vi op med at undervise to 4 klasser med i alt 44
elever, hvor der også vil være en skoleturnering i uge 50.

I uge 45 havde vi besøg af Lise Kissmeyer, som er projektmedarbejder hos CUR.

Hun var der under hele undervisningen, og tog billeder, og efterfølgende har hun
lavet en report om forløbet.

På nuværende tidspunkt har vi fået 5 nye ungdomsspillere, 4 fra 3 klasserne og 1
fra 4 klasserne.

Vi håber at der vil komme flere nye medlemmer inden jul.

Peter Dahl

formand
 
Forside
Motionscenter
Gymnastik
Badminton
Håndbold
Fodbold
Løbeafdeling
Petanque
Cafeteria
Billedgalleri